Website laden..

Privacyverklaring

Wijzig cookieinstellingen

Privacyverklaring Stichting The Party Pigs

3 maart 2022

Je privacy is voor Stichting The Party Pigs van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website www.dieheisebierfesten.nl allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan contact op met Stichting The Party Pigs.

Contactformulier, sponsorformulier, inschrijfformulier voor vrijwilligers en aanmeldformulier voor schutterijen

Met de volgende formulieren kun je ons vragen stellen of aanvragen doen:

 • Contactformulier
 • Sponsorformulier
 • Inschrijfformulier voor vrijwilligers
 • Aanmeldformulier voor schutterijen

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contact die we met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot zes maanden nadat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Tickets kopen

Bij het kopen van toegangstickets verklaart u deze privacyverklaring te hebben gelezen. U deelt uw persoonlijke gegevens zodat de tickets persoonsgebonden verkocht en toegezonden kunnen worden. 
Wij verzamelen hiervoor de volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Email adres

Marketingactiviteiten

Wij willen jou graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:

 • per post
 • per e-mail
 • per sms
 • via social media

Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame.

Waarom gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij vragen uw persoonlijke gegevens om u de best mogelijke ervaring te bieden voor, tijdens of na het festival. Zoals:

 • Verwerken van uw toegangsticket - de tickets zijn persoonsgebonden om fraude te voorkomen, deze versturen we naar uw opgegeven email adres.
 • Om met u te communiceren - u informeren over het festival waarvoor u tickets heeft gekocht of wanneer u contact met ons opneemt via een van de formulieren.
 • Verbetering van onze dienst - uitvoeren van analyses om ons festival te verbeteren.
 • Marketingactiviteiten - het versturen van emails en sms over aanbiedingen en services waarvan we denken dat u deze interessant vindt.

Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

 • Contract afsluiten - wanneer u een festival- of muntenticket koopt.
 • Wettelijke verplichting - gevallen waarin we wettelijke of regelgevende verplichtingen hebben om informatie te verstrekken aan autoriteiten.
 • Gerechtvaardigd belang - wanneer het redelijkerwijs noodzakelijk is om uw en onze gerechtvaardige belangen te behartigen zolang het gebruik geen significante invloed heeft op uw rechten.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met partners voor zover het noodzakelijk is om een opdracht goed te kunnen uitvoeren. Je persoonsgegevens worden onder geen enkele andere voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen verstrekt, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat je die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat je ons weer bezoekt. Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we vragen om je akkoord voor het gebruik van bepaalde cookies. Je kunt via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige zaken van onze website werken dan niet goed meer.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Je hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
 • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
 • het laten corrigeren van fouten
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
 • intrekken van toestemming
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Stichting The Party Pigs

Speelheuvelstraat 2
5711AT Someren

info@dieheisebierfesten.nl